Esri Eiropas ĢIS Skolu programma

SIA Envirotech kopā ar pasaulē vadošo ĢIS sistēmu ražotāju Esri, Eiropas Komisijas iniciatīvas ietvaros, vēlas palīdzēt ieinteresēt skolēnus digitālo prasmju apgūšanā, piedāvājot unikālu iespēju piedalīties Esri Eiropas ĢIS Skolu programmā, kas ļautu skolai iegūt bezmaksas ArcGIS Online organizācijas kontu.

Par spīti augstajiem bezdarba rādītājiem, Eiropas Komisija prognozē, ka 2020.gadā Eiropā iespējams līdz pat 500 000 profesionāļu trūkums IT (Informācijas tehnoloģiju) un CT (komunikācijas tehnoloģiju) jomās.

ĢIS (Ģeogrāfisko informācijas sistēmu) programmatūra un rīki dod iespēju skolēniem mācīties daudzpusīgi, veicinot telpisko domāšanu un izpratni, veicinot analītisko domāšanu, ļaujot iegūt uz problēmu risināšanu balstītas prasmes, kas ļautu sagatavoties tik dažādajām un izaicinošajām 21. gadsimta karjerām.

Akcentējot mūsdienīgu mācību metožu nozīmīgumu vispārējās izglītības apguvē, ASV, Kanādā, Lielbritānijā un citur, tostarp mūsu kaimiņvalstīs Lietuvā un Igaunijā,  kā viens no rīkiem tiek izmantots ArcGIS Online.

SIA Envirotech kopā ar Esri piedāvā vispārējās izglītības mācību iestādēm bez maksas lietot ArcGIS Online organizācijas kontu ar iespēju pievienot līdz 500 lietotāju, kas pavērtu iespēju jūsu skolai izmantot jaunākās tehnoloģijas mācību procesa dažādošanai.

Esri Eiropas ĢIS Skolu programmas mērķis:

Modernizēt mācību procesu skolās un uzlabot skolēnu dzimtās vietas un pasaules izpratni, veicināt telpisko un kritisko domāšanu ar radošu un mūsdienīgu mācību pieeju, izmantojot ģeogrāfiskās informācijas sistēmu (ĢIS) tehnoloģijas- ArcGIS Online.

Ieguvumi:

Programmas mērķis ir popularizēt ĢIS tehnoloģiju izmantošanu vispārējās izglītības iestādēs dažādu mācību priekšmetu apguvē. Programmas ietvaros skolām būs iespēja:

  • Veicināt informācijas tehnoloģiju integrāciju mācību procesā;
  • Dažādot mācību procesu;
  • Rosināt radošu un inovatīvu  mācību metožu izmantošanu;
  • Ļaut skolēniem un skolotājiem iegūt maksimumu no mūsdienu tehnoloģiju iespējām.

Piedāvātā programmatūra:

Bezmaksas ArcGIS Online organizācijas konts ar iespēju piesaistīt līdz 500 lietotāju;

Dalībnieki:

Programmā var piedalīties vispārējās izglītības iestādes Latvijā.

Papildu nosacījumi:

  • Programmas ilgums- līdz 2023. gadam;
  • Pievienoties programmai mācību iestāde var jebkurā brīdī;
  • Mācību iestādei jāpiekrīt ražotāja Esri lietošanas noteikumiem, parakstot iesnieguma pieteikumu;
  • Mācību iestādei tiks piešķirts ArcGIS Online gada abonements, kas tiks automātiski pagarināts, līdz Esri Eiropas ĢIS Skolu programmas beigām.

Mācību materiāli, kas ekvivalentas programmas ietvaros ASV, tikuši veiksmīgi izmantoti, aplūkojami šeit.

Vairāk par ArcGIS Online iespējām mācību procesā, piemēri un mācību stundas latviešu valodā aplūkojami:

http://izglitiba.maps.arcgis.com/home/index.html

Pieteikšanās:

Sūtiet e-pastu uz info@envirotech.lv ar Jūsu skolas nosaukumu un norādi, ka vēlaties pieteikties Eiropas ĢIS Skolu programmai.

Padariet mācību metodes savā skolā mūsdienīgākas- veiciniet skolēnu interesi digitālajās tehnoloģijās, paplašiniet skolēnu skatu uz pasauli, tādējādi sniedzot ieguldījumu absolventu konkurētspējā nākotnes darba tirgū!

Kontakti
Mūkusalas iela 42A, A ieeja
Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67215220
Fakss: +371 67215158
Pilna kontaktinformācija

E- pasts:  
info@envirotech.lv
tehniskaisatbalsts@envirotech.lv

Rekvizīti:
SIA ENVIROTECH
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004
Faktiskā adrese: Mūkusalas iela 42A,      A ieeja, Rīga, LV -1004
Vienotais reģ.nr. 40003427848,
PVN maksātāja Nr.LV40003427848,
Uzņēmuma bankas rekvizīti:
A/S SEB banka,
kods UNLALV2X,
konts LV68UNLA0050005640953
A/S DNB banka,
kods RIKO LV 2X,
konts LV95RIKO0002930203689

 

Mājas lapa:
www.envirotech.lv

www.ikarte.lv

www.izglitiba.maps.arcgis.com

www.envirotechgis.maps.arcgis.com

Koordinātas:
LKS-92 x: 310162.75
LKS-92 y: 506264.35

WGS84 x: 56° 56` 6.245
WGS84 y: 24° 6` 10.589

WGS84 x: 56.935068
WGS84 y: 24.102941