GIS Latvija 10.2

2013. gada 4. oktobris

GIS Latvija

Izveidotā datu bāze ir fona karte, kas nodrošina pārskata informāciju par Latvijas teritoriju. Datu bāze tiek regulāri atjaunota, kā arī papildināta ar jauniem tematiskiem slāņiem. Datu bāzi var izmantot ikviens Esri ArcGIS lietotājs. Atjaunošana tiek veikta paralēli ar jaunāko ArcGIS produktu versiju parādīšanos tirgū (pašreiz aktuālākā versija – GIS Latvija 10.2).

Jaunumi

-       Atjaunoti un uzlaboti satiksmes infrastruktūras slāņi Latvijas teritorijā;
-       Atjaunots meža teritoriju slānis Latvijas teritorijā;
-       Datubāzei pievienots jaunais Latvijas administratīvo teritoriju slānis;
-       Pievienoti papildus TKS-93 karšu lapu slāņi.

Datu apraksts

Datu bāzē ietverti 39 datu slāņi, kam papildus pievienoti Latvijā 14 biežāk lietotie karšu tīkli.
GIS Latvija 10.2 datu precizitāte atbilst mērogam 1:500 000 (1cm kartē atbilst 5km dabā). Datu bāze pieejama ESRI File geodatabase 10.2 datu formātā, Latvijas koordinātu sistēmā LKS-92 ar sekojošiem parametriem :
-      Projekcija Transversālā Merkatora;
-      Ass meridiāns 24° 00’ 00” A.g.;
-      Mēroga koeficients 0.9996;
-      Elipsoīds GRS80;
-      Koordinātu sistēmas atskaites punkti:
               - no ass meridiāna 500 000m;
               - no ekvatora - 6 000 000m.

Papildus datu bāzei sagatavoti arī atsevišķi karšu paraugi (darbam ar ArcGIS 10.2 un ArcReader 10.2) A0; A3 un A4 formātos.

Karšu paraugos izmantotā vizualizācija (datu attēlojums) saglabāta kā atsevišķi attēlojuma slāņi (*.lyr formāts).

Lai lejupielādētu GIS Latviju 10.2, spiediet šeit. 

Kontakti
Mūkusalas iela 42A, A ieeja
Rīga, LV-1004, Latvija
Tālr.: +371 67215220
Fakss: +371 67215158
Pilna kontaktinformācija

E- pasts:  
info@envirotech.lv
tehniskaisatbalsts@envirotech.lv

Rekvizīti:
SIA ENVIROTECH
Juridiskā adrese: Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004
Faktiskā adrese: Mūkusalas iela 42A,      A ieeja, Rīga, LV -1004
Vienotais reģ.nr. 40003427848,
PVN maksātāja Nr.LV40003427848,
Uzņēmuma bankas rekvizīti:
A/S SEB banka,
kods UNLALV2X,
konts LV68UNLA0050005640953
A/S DNB banka,
kods RIKO LV 2X,
konts LV95RIKO0002930203689

 

Mājas lapa:
www.envirotech.lv

www.ikarte.lv

www.izglitiba.maps.arcgis.com

www.envirotechgis.maps.arcgis.com

Koordinātas:
LKS-92 x: 310162.75
LKS-92 y: 506264.35

WGS84 x: 56° 56` 6.245
WGS84 y: 24° 6` 10.589

WGS84 x: 56.935068
WGS84 y: 24.102941